Communicatie


Persoonlijk contact
Uw kind brengt minimaal twee dagen van zijn/haar tijd bij ons door. Wij willen dat u en uw kind een goed gevoel hebben bij ons kinderdagverblijf. Daarom vinden wij persoonlijk contact met u als ouder ontzettend belangrijk.

Rondleiding
Voorafgaand of direct na inschrijving krijgt u een rondleiding op onze locatie. Zo ziet u de ruimtes waar uw kind zal verblijven en krijgt uitgebreide informatie over ons pedagogisch beleid. Door volledig transparant te zijn over onze dienstverlening en u een kijkje te geven in onze dagelijkse praktijk, hopen wij u te helpen bij het maken van een zorgvuldig overwogen keuze voor opvang van uw kind.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de plaatsing van uw kind nodigen wij u uit voor een uitgebreide intake. Wij voorzien u van praktische informatie over de opvang en krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Ook nemen wij bijzonderheden rondom uw kind met u door, zoals allergieën, medicijngebruik et cetera.

Ouder login
Drie weken voor de plaatsing van uw kind ontvangt u inloggegevens voor de ouder login van ons ouderportaal 'Konnect'. Via het ouderportaal kunt u oa afwezigheden en mutaties invoeren en aanvragen. Tevens is het mogelijk om, na uw toestemming, met regelmaat foto's toegestuurd te krijgen van uw kind. Alle informatie die u als ouder nodig heeft vindt u in ons ouderportaal.

Vragen, opmerkingen en klachten
Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Spreek de pedagogisch medewerkers gerust aan of loop even binnen bij ons kantoor. Wij zijn ook bereikbaar via 020-6595071 of info@kdvdewildenhorst.nl