Financiering kinderopvangkosten

U wordt als ouder/verzorger gesubsidieerd middels teruggave van een deel van de kinderopvangkosten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. De hoogte van uw toeslag is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal dagen opvang, hoeveel kinderen tegelijkertijd gebruik maken van de opvang (naarmate er meer kinderen gelijktijdig gebruik maken van de opvang wordt uw tegemoetkoming hoger) en niet onbelangrijk, de hoogte van uw verzamelinkomen. Uitgangspunt is dat de ouder/verzorger zelf zorgdraagt voor de betaling van de factuur van Kinderopvang De Wildenhorst. Ouders/verzorgers ontvangen ook zelf de tegemoetkoming van de Belastingdienst. De factuur wordt u elke maand omstreeks de 25e van de maand vooraf aan de opvang maand digitaal gestuurd naar het door u opgegeven mailadres. De betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso en wordt elke 1e van de maand vooraf geïncasseerd van uw rekening. De dienst Toeslagen bepaalt uw teruggave op basis van het aantal afgenomen uren kinderopvang en vergoedt via een normbedrag. Dit normbedrag wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en is het maximum uur bedrag dat u krijgt vergoed. De kosten van kinderopvang die boven het normbedrag uitstijgen dient u als ouder/verzorger zelf netto te betalen. U ontvangt voor dit bovenmatige gedeelte dus geen tegemoetkoming.

Het normuurtarief voor de kinderopvang van 0-4 jaar is voor 2021 vastgesteld op € 8,46.

Bereken uw netto opvangkosten