Kwaliteit


Als ouder kiest u logischerwijs voor kwalitatief goede kinderopvang voor uw kind. Maar wat is kwalitatief goede kinderopvang? Enerzijds zit kwaliteit in het werken met een goed, regelmatig getoetst systeem. Anderzijds zit kwaliteit in uw goede gevoel bij de kinderopvang. Wij zetten sterk in op beide facetten van kwaliteitsmanagement.

Wij werken volgens het HKZ-kwaliteitssysteem voor de kinderopvang van 0-12 jaar. Alle facetten die met het beleid van de organisatie te maken hebben, zijn samengevoegd en verwerkt in protocollen en maken integraal onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op Harmonisatie in de Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Jaarlijks toetsen en doorlopen wij ons kwaliteitssysteem en passen het aan, aan de laatste eisen.

Wet en regelgeving
In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden minimumeisen gesteld aan de kwaliteit van de opvang. Deze wet stelt dat de opvang moet zorgen voor “verantwoorde kinderopvang”. BOinK heeft, in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang, het begrip “verantwoorde kinderopvang” verder uitgewerkt in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang, waarin afspraken gemaakt zijn over groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, maar ook over stamgroepen, voorwaarden voor open deuren beleid en eisen aan het pedagogisch beleidsplan en accommodatie. Voor peuterspeelzalen heeft BOinK in samenwerking met MO-groep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening het Convenant Kwaliteit peuterspeelzaalwerk uitgewerkt. In 2013 zijn beide convenanten samengevoegd tot het Convenant Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. De overheid heeft de afspraken overgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en een Ministeriële Regeling. Beide zijn wettelijke voorschriften waarvan niet mag worden afgeweken.

GGD rapportage
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) houdt jaarlijks op ieder kinderdagverblijf een inspectie van de kwaliteit in de kinderopvang en publiceert haar bevindingen in een rapport. Wij bespreken het rapport met de ouderraad en pakken eventuele verbeterpunten voortvarend aan. Ouders kunnen het GGD-rapport downloaden van onze website, ook ligt het ter inzage op ons kantoor. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de rapportage, dan kunt u contact met ons opnemen via 020-6595071 of info@kdvdewildenhorst.nl

Branchevereniging Kinderopvang
Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang.

Een goed gevoel
Hoezeer wij ook inzetten op kwaliteitsmanagement, uw eigen gevoel bij onze kinderopvang is evenzeer van belang in hoe u als ouder onze kwaliteit beoordeelt. Omdat uw kind minimaal twee dagen bij ons doorbrengt, is het belangrijk dat ons pedagogisch beleid bij u past. U proeft pas echt of dit het geval is tijdens een inkijkje in onze dagelijkse praktijk. Wij nodigen ouders voorafgaand aan de intake en plaatsing dan ook altijd uit voor een rondleiding. Ook raden wij ouders aan eens een kijkje te nemen bij een andere kinderopvanginstelling, zodat zij een bewuste, weloverwogen keuze kunnen maken. Bent u geïnteresseerd in een rondleiding? Neem dan contact met ons op.