Gezonde voeding


Je bent wat je eet
Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. Gezonde voeding draagt bij aan een goede gezondheid. Daarom bieden wij een verantwoord samengesteld voedselaanbod, dat bestaat uit A-merken en verse producten. Wij gebruiken Nutrilon Standaard voor de flessenmelk. Krijgt uw kind borstvoeding of andere flessenmelk? Dan kunt u dat meegeven.
Wanneer kinderen toe zijn aan eten en drinken naast de melk, kiezen wij voor vers fruit, een broodmaaltijd en een gezond tussendoortje. Hierbij kunt u denken aan gezonde crackers. Wij worden in ons voedingsaanbod begeleid door een voedingsdeskundige.

Eten als leermoment
Eten is bij ons kinderdagverblijf een gezamenlijke activiteit en een leermoment. Eigen inbreng vergroot het zelfvertrouwen en het eetplezier. Het gaat niet alleen om het eten en drinken, maar ook om het contact met elkaar. Eten is bij ons een gezellig samenzijn en een rustmoment op de dag. Wij hebben aandacht voor elkaar, we praten, luisteren en zingen. Ook besteden wij met de wat oudere kinderen aandacht aan eenvoudige tafelmanieren. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf handjes wassen en het niet praten met volle mond. Wij laten kinderen kennismaken met verschillende verse en gezonde producten, leren hen kiezen en hun grenzen aangeven. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen op een speelse, positieve manier om te eten en drinken.

Traktaties
Kinderen die iets te vieren hebben, bijvoorbeeld een verjaardag, afscheid of geboorte van een broertje of zusje, mogen trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een kleine, gezonde traktatie. Via www.gezondtrakteren.nl vindt u leuke uitdeel tips om inspiratie op te doen.

Dieet
Als uw kind een dieet volgt, zorgen wij dat hij/zij zich ook op het kinderdagverblijf aan zijn/haar dieet kan houden. Wij vragen ouders deze speciale voeding mee te geven. Verder vinden wij het belangrijk dat uw kind aan tafel zoveel mogelijk mee kan doen en niet in een uitzonderingspositie komt te staan. Het streven is dat de pedagogisch medewerker uw kind waar mogelijk alternatieven kan aanbieden.